Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Svenskt tv-utbud 2010
dokumentnummer Myndigheten för radio och tv -- rapport nr 27
utgivningsår 2010
ställe Läsanvisning och förklaringar, s. 18–19
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Myndigheten för radio och tv
författare Kent Asp, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet