Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Alternativ telefoni – från särlösning till lösning
dokumentnummer 13314
utgivningsår 2013
ställe Definitioner, s. 5–6
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Post- och telestyrelsen
författare Andreas Richter, med bidrag från Manólis Nymark och Robert Hecht
utgivare
organisation Hjälpmedelsinstitutet (HI)