Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017. Slutredovisning av regeringsuppdrag N2014/2009/ITP
kortform av titel Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017
dokumentnummer PTS-ER-2016:2
utgivningsår 2016
ställe Begreppsförteckning, s. 8–9
antal termposter 16
 
utgivare
organisation Post- och telestyrelsen