Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Användning av trafikuppgifter i mobila innehållstjänster. Rapport efter avslutad tillsyn
kortform av titel Användning av trafikuppgifter i mobila innehållstjänster
dokumentnummer PTS-ER-2010:01
utgivningsår 2010
utgåvenr 09-5636 1128-2009
ställe Bilaga 1 – Definitioner och förklaring av grundläggande begrepp; Bilaga 5 - Tekniska begrepp
antal termposter 26
 
utgivare
organisation Post- och telestyrelsen
författare Rapporten har sammanställts gemensamt av PTS och Datainspektionen. För PTS räkning har Per Bergstrand, Erika Hersaeus och Staffan Lindmark deltagit. För Datainspektionens räkning har Jonas Agnvall, Lena Carlsson, Mikael Ejner och Adolf Slama deltagit.
utgivare
organisation Post- och telestyrelsen