Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017. Delrapport av regeringsuppdrag N2014/2009/ITP
kortform av titel Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017
dokumentnummer PTS-ER-2015:17
utgivningsår 2015
ställe Begreppsförteckning, s. 5
antal termposter 16
 
utgivare
organisation Kommunikationsmyndigheten PTS
utgivare
organisation None