Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter – förslag till nationella regler
dokumentnummer Rapport Nr 8/15
utgivningsår 2015
ställe Ordlista och centrala begrepp, s. 10
antal termposter 6
 
utgivare
organisation Kemikalieinspektionen