Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Farliga kemiska ämnen i textil – förslag till riskhanterande åtgärder. Rapport från ett regeringsuppdrag
kortform av titel Farliga kemiska ämnen i textil – förslag till riskhanterande åtgärder
dokumentnummer Rapport Nr 9/15
utgivningsår 2015
ställe 8.1 Lista över begrepp och förkortningar
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Kemikalieinspektionen