Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Arbetsmiljöverkets föreskrifter om utrustning och skyddssystem som är avsedda för användning i potentiellt explosiva atmosfärer
kortform av titel Utrustning för potentiellt explosiva atmosfärer
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 2016:4
utgivningsår 2016
ställe Definitioner 4 §, s. 6–7
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 19
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket