Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Rekommendationer för svenska EU/FoU-begrepp
utgivningsår 1997
bakgrund Den här ordlistan har arbetats fram av TNC (Tekniska nomenklaturcentralen) på uppdrag av Eu/FoU-rådet. Ordlistan behandlar EU/FoU-begrepp som är centrala i EUs fjärde ramprogram för forskning och utveckling och bygger på material som var aktuellt i december 1996.
antal termposter 51
 
utgivare
organisation EU/FoU-rådet/Tekniska nomenklaturcentralen TNC
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC