Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Svenska för invandrare – valfrihet, flexibilitet och individanpassning. Betänkande av Sfi-utredningen
kortform av titel Svenska för invandrare – valfrihet, flexibilitet och individanpassning
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2013:76
utgivningsår 2013
ställe Ord och begrepp, s. 15–19
antal termposter 32
 
utgivare
organisation Socialdepartementet