Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Vägledning: Oegentligheter och intern styrning och kontroll. Att komma vidare i arbetet med att förebygga och upptäcka oegentligheter
kortform av titel Oegentligheter och intern styrning och kontroll
dokumentnummer ESV 2016:24
utgivningsår 2016
utgåvenr Dnr: 3.8- 645/2015
ställe Ordlista, s. 34–36
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket