Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Tillsyn över brottsbekämpande myndigheter – En granskning av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
kortform av titel Tillsyn över brottsbekämpande myndigheter
dokumentnummer RIR 2016:2
utgivningsår 2016
ställe 1.6 Centrala begrepp, s. 15
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Riksrevisionen