Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. – del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014
kortform av titel Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m.
dokumentnummer ESV 2015:25
utgivningsår 2015
utgåvenr Dnr: 5.5-269/2015
ställe Bilaga 1 Ordlista, s. 171–189
antal termposter 124
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket