Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Styrning av offentligrättsliga avgifter
dokumentnummer ESV 2013:53
utgivningsår 2013
utgåvenr Dnr: 3.1-19/2013
ställe 2.5 Definition av begrepp, s. 12–13
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket