Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Handledning. En introduktion till den statliga internrevisionen
kortform av titel En introduktion till den statliga internrevisionen
dokumentnummer ESV 2015:30
utgivningsår 2015
utgåvenr Dnr: 3.8-479/2014
ställe Ordlista, s. 65–66
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket
utgivare
organisation None