Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel En förbättrad redovisning, styrning och kontroll av statens investeringar
dokumentnummer ESV 2013:59
utgivningsår 2013
utgåvenr Dnr: 3.1-47/2013
ställe Vanligt förekommande begrepp i rapporten, s. 129–131
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket