Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Säkerställd intern styrning och kontroll 2013. Myndigheternas redovisning i årsredovisningarna för 2012
kortform av titel Säkerställd intern styrning och kontroll 2013
dokumentnummer ESV 2013:44
utgivningsår 2013
utgåvenr Dnr: 3.2-342/2013
ställe Ordlista, s. 18
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket