Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Handledning. Andelar i hel- och delägda företag – Tillämpning av kapitalandelsmetoden
kortform av titel Handledning. Andelar i hel- och delägda företag
dokumentnummer ESV 2012:30
utgivningsår 2015
utgåvenr Dnr: 3.8-352/2015
ställe Ordlista, s. 45–46
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket
utgivare
organisation None