Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Kvarts – stendamm i arbetsmiljön
kortform av titel Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 2015:2
utgivningsår 2015
ställe Definitioner 4 §
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket