Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Medicinska kontroller i arbetslivet och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 16 juni 2015)
kortform av titel Medicinska kontroller i arbetslivet och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna
överordnad titel Excerpter ur Arbetsmiljöverkets författningssamling
dokumentnummer AFS 2005:6
utgivningsår 2012
ställe Definitioner 2 §, s. 3–4; Ordlista, s. 58–60
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 65
 
utgivare
organisation Arbetsmiljöverket