Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Förordning (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever
överordnad titel Excerpter ur SFS
dokumentnummer SFS 2015:736
utgivningsår 2015
ställe 2 § Definitioner
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Utbildningsdepartementet