Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ordlista för tolkar. Svenska, albanska
kortform av titel Svensk-albansk tolkordlista
utgivningsår 2003
utgåvenr 2
bakgrund Tolkordlistan har samordnats med den svenska basordlistan som ligger till grund för de svenska termerna i tolkordlistan.
antal termposter 4655
 
utgivare
organisation Tolk- & översättarinstitutet
författare Leonidas Malaxos
utgivare
organisation Språkrådet