Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete – skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar (RiR 2015:18). Bilaga till granskningsrapport DNR: 31- 2014-0908
kortform av titel Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete – skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar
dokumentnummer RiR 2015:18 (bilaga 1)
utgivningsår 2015
ställe Bilaga 1, Centrala begrepp och termer
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Riksrevisionen