Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret. Betänkande av Utredningen om översyn av generalläkarfunktionen
kortform av titel Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2015:79
utgivningsår 2015
ställe 5.3 Relevanta tillsynsbegrepp, s. 121–122
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet