Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Bostäder att bo kvar i – Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer. Betänkande av Utredningen om bostäder för äldre (S 2014:10).
kortform av titel Bostäder att bo kvar i – Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2015:85
utgivningsår 2015
ställe 2.1.6 Definitioner av begrepp, s. 52–54
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet