Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning. Delbetänkande av Dricksvattenutredningen
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2015:51
utgivningsår 2015
ställe Förkortningar och definitioner, s. 7–13
antal termposter 50
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet