Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning. Delbetänkande av Dricksvattenutredningen
kortform av titel Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2015:51
utgivningsår 2015
ställe Förkortningar och definitioner, s. 7–13
antal termposter 50
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet