Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Samråd om ny energimarknadsmodell och meddelande om konsumenter på energimarknaderna
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2014/15:FPM45
utgivningsår 2015
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer, s. 9–11
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Regeringskansliet, Miljödepartementet