Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Lönebildningen och frukten av vårt arbete
utgivningsår 2004
utgåvenr 3:e reviderade upplagan
ställe Ordlista, s. 6–7
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Medlingsinstitutet & Konjunkturinstitutet
utgivare
organisation None