Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Organisation och arbetsformer inom bilateralt utvecklingsbistånd. Betänkande av biståndsorganisationsutredningen
kortform av titel Organisation och arbetsformer inom bilateralt utvecklingsbistånd
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1990:17
utgivningsår 1990
ställe Ordlista med förkortningar, s. 225–229
antal termposter 17
 
utgivare
organisation Utrikesdepartementet