Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Organisation och arbetsformer inom bilateralt utvecklingsbistånd. Betänkande av biståndsorganisationsutredningen
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1990:17
utgivningsår 1990
ställe Ordlista med förkortningar, s. 225–229
antal termposter 17
 
utgivare
organisation Utrikesdepartementet