Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Städteknisk ordlista
dokumentnummer TNC 105
utgivningsår 2015
bakgrund Städteknisk ordlista TNC 105 är en reviderad utgåva av Städteknisk ordlista TNC 101 från 2002 som gavs ut av Terminologicentrum TNC i samarbete med bland annat Nordiskt Rengöringstekniskt Råd, Städ- och Fönsterputsföretagens Riksorganisation och Svenska Golvrådet. Flera av de organisationerna har sedan dess gått samman och bildat Städbranschen Sverige. Städteknisk ordlista TNC 105 innehåller smärre förändringar jämfört med den förra utgåvan. Här har även lagts till ekvivalenter på grekiska, kroatiska-bosniska, spanska, turkiska och tyska från en tidigare utgåva (TNC 77, ISBN 91-7196-077-5).
sekretariatskommentar I den ursprungliga städordlistan angavs språket som serbokroatiska. Enligt uppgifter från Uppsala universitet är termerna i dag snarast att räkna som bosnisk-kroatiska snarare än serbiska.
antal termposter 257
 
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC
utgivare
organisation Städbranschen Sverige