Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Matematiktermer för skolan
utgivningsår 2008
utgåvenr 1:2
ställe Kap. 2: De fyra räknesätten, 2.3: Subtraktion
sekretariatskommentar Eftersom de matematiska formlerna kräver specialkodning lägger vi ut kapitlen i denna källa ett och ett.
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM (Göteborgs universitet)
utgivare
organisation None