Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Konsten att läsa statistik om brottslighet
dokumentnummer Rapport 2006:1
utgivningsår 2006
utgåvenr 3. omarb. uppl
ställe Liten ordlista, s. 124–129
antal termposter 38
 
utgivare
organisation Brottsförebyggande rådet, Brå