Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Risk- och sårbarhetsanalys för sektorn elektronisk kommunikation. Myndighetens redovisning för 2014
kortform av titel Risk- och sårbarhetsanalys för sektorn elektronisk kommunikation
dokumentnummer PTS-ER-2014:28
utgivningsår 2014
ställe Förkortningar och förklaringar av termer och begrepp, s. 108–113
antal termposter 59
 
utgivare
organisation Post- och telestyrelsen PTS