Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Riktlinjer och rekommendationer för anslutningar av fartyg och fritidsbåtar till landbaserat elnät
utgivningsår 2015
ställe 2.2. Definitioner och förkortningar, s. 5–8
antal termposter 36
 
utgivare
organisation Transportstyrelsen