Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Bankonstruktionens egenskaper och deras påverkansgrad på nedbrytningen av spårfunktionen
dokumentnummer VTI rapport 864
utgivningsår 2015
ställe Använda definitioner, s. 7
antal termposter 6
 
utgivare
organisation VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
utgivare
organisation None