Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Länsstyrelsernas rapportering av livsmedelskontrollen inom primärproduktionen 2013
dokumentnummer Rapport 17
utgivningsår 2014
ställe Definitioner, s. 9–10
antal termposter 8
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket