Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Energimarknadsinspektionens föreskrifter om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek
överordnad titel Energimarknadsinspektionens författningssamling
dokumentnummer EIFS 2015:1
utgivningsår 2015
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Energimarknadsinspektionen