Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Transporter av farligt avfall – fungerar tillsynen?
dokumentnummer RiR 2015:10
utgivningsår 2015
ställe 1.4, Begrepp som används i rapporten, s. 18
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Riksrevisionen