Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Meddelande om Parisprotokollet
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2014/15:FPM25
utgivningsår 2015
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet