Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Förordning (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag
överordnad titel Excerpter ur SFS
dokumentnummer SFS 2014:1064
utgivningsår 2014
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Näringsdepartementet