Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens jordbruksverks föreskrifter om märkning av trä eller träemballage med sundhetsintyg
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2014:39
utgivningsår 2014
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 12
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk