Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Vägledning för digital samverkan v4.0
utgivningsår 2014
utgåvenr 4.0
ställe Viktiga begrepp och termer, s. 69-70
antal termposter 30
 
utgivare
organisation E-delegationen