Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Punktskriftens termer
utgivningsår 2013
sekretariatskommentar Representanter från TNC och Svenska språknämnden medverkade i utarbetandet av denna ordlista.
antal termposter 59
 
utgivare
organisation Punktskriftsnämnden
utgivare
organisation Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)