Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Nyanländ i Sverige – Effektiva insatser för ett snabbt mottagande?
dokumentnummer RiR 2014:15
utgivningsår 2014
ställe 1.5 Definitioner, s. 18–19
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Riksrevisionen