Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Limma med kvalitet – en handbok
dokumentnummer IVF-skrift 01803
utgivningsår 2001
ställe Kort förklaring av tekniska definitioner/termer inom limningstekniken
antal termposter 39
 
utgivare
organisation Swerea IVF
författare Heléne Karlsson