Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Vägar och gators utformning
kortform av titel Vägar och gators utformning – Begrepp och grundvärden
dokumentnummer Trafikverkets publikation 2012:199
utgivningsår 2012
ställe 1 Begrepp, s. 2–43
antal termposter 345
 
utgivare
organisation Trafikverket & SKL