Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Förordning om familjerättslig underhållsskyldighet
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2005/06:FPM72
utgivningsår 2006
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 3.3 Fackuttryck/termer
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Regeringskansliet, Justitiedepartementet