Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om villkor för hållande, uppfödning och försäljning m.m. av djur avsedda för sällskap och hobby
överordnad titel Statens jordbruksverks författningssamling
dokumentnummer SJVFS 2014:17
utgivningsår 2014
antal termposter 34
 
utgivare
organisation Statens jordbruksverk