Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Rapporter från utbildningsutskottet
överordnad titel Excerpter ur Rapporter från riksdagen (RFR)
dokumentnummer 2011/12:RFR12
utgivningsår 2012
ställe Definitioner, s. 21
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Riksdagen, Utbildningsutskottet