Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Svensk rymdverksamhet – en strategisk tillgång?
dokumentnummer RiR 2013:1
utgivningsår 2013
ställe Ordlista, s. 9, ; 3.1 Definition av den svenska rymdmarknaden, s. 50–51
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Riksrevisionen